Besiktning bostadsrätt inkl. trygg överlåtelseförsäkring

BOSTADSRÄTTER SOM SKALL SÄLJAS/ÖVERLÅTAS BÖR GENOMGÅ EN BESIKTNING AV EN GODKÄND BESIKTNINGS FÖRRÄTTARE PÅ PLATS

En besiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset.

Energibyrån erbjuder besiktning av bostadsrätt inkl. Tryggöverlåtelseförsäkring (försäkringsbeloppet upp till 40 000kr utan ålderavdrag upp till 10 år på bl.a. vitvaror)

 

Pris: 3120kr exkl moms (3900kr inkl moms och försäkring, värde 2500kr)

 

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.