Energideklaration

En energideklaration som uppfyller Boverkets krav innehåller:

•Uppgift om byggnadens energiprestanda.

•Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens
energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.

•Generella rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens
energiprestanda.

•Energideklarationen ger dig som fastighetsägare ett konkret underlag för beslut om
vidare åtgärder.

 

Pris: Flerbostadshus 8 000 kr exkl. moms (10 000kr inkl. moms)

Villor 4 000kr exkl. moms (5000kr inkl. moms)

Flera eller andra byggnader: Begär offert


Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.