Energibyrån AB har under åren samarbetat med energieffektivisering hos många kunder med gott resultat, vi har även varit med och skrivit "Energiboken" som har publicerats av svenska byggnadsvårdsföreningen och delvis finansierats av Energimyndigheten. Boken handlar om "energieffektivisering av småhus på ett varsamt sätt, utan att förlora själen i huset".

Referenser- kunders utlåtanden

 

forum4

Coop Gotland

Coop arbetar aktivt för att skapa nytta för människa, miljö och samhälle:

• Vi har Sveriges största sortiment av miljömärkta och ekologiska livsmedel – 2791 produkter!

• Vi har minskat våra växthusgasutsläpp i butik med 95 % tack vare att alla våra butiker använder förnyelsebar el.

• Vi bekämpar fattigdomen i världen genom att tillsammans med övriga konsumentkooperationen årligen samla in drygt 20 miljoner kronor till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen!

I vår fortsatta satsning på Gotland med hållbar utveckling för människa och miljö så har vi inlett ett samarbete med Energibyrån i Visby! Målet med samarbetet är att minska energiförbrukningen och därmed sänka vårt CO 2 utsläpp ytterligare. Det gynnar både människa, miljön och ekonomin! Säger Coop Gotlands VD Richard Hedsand. Energibyråns kommer att ansvara för driftoptimering på samtliga Coop Gotlands fastigheter på ”Ön” under en 3-års period, till att börja med. Målet är att kunna uppnå en 10-30% besparing på energiförbrukningen utan att inneklimat och komfort försämras.

 

Fastighets AB Båset

bset3

Fastighets AB Båsets styrelseordförande och ägare Bengt Wicksén och Energibyråns VD Hans Romehed har tecknat ett 2 års avtal för driftoptimering.
Energibyrån och Fastighets AB Båset har redan ett samarbete när det gäller de lagliga kraven som Energideklarationer och OVK-kontroll (ventilationskontroll). Nu stärker vi samarbetet med driftoptimering. Målsättningen är att uppnå en 10-30% besparing på energiförbrukningen utan att inneklimat och komfort försämras.

Strand Hotell

strand hotell3

Hotell/fastighetsägare Magnus Wiman och Energibyråns VD Hans Romehed och har tecknat ett 3 års avtal för driftoptimering på samtliga fastigheter i företaget. Energibyråns arbetssätt är i första hand att trimma in befintlig utrustning så optimalt som möjligt. Energibyrån har med systematiskt driftoptimering och analys på befintlig utrustning arbetat med målsättningen att uppnå den största kundnytta med tanke på ekonomi och miljö. Målet är att kunna uppnå en 10-30% besparing på energiförbrukningen utan att inneklimat och komfort försämras.

 

Rederiet AB Gotland

rederiet3

Energibyrån har ett treårsavtal med aktiv driftoptimering för att sänka energiförbrukningen och säkerställa funktionen på alla tekniska system hos Rederiets alla byggnader.

I en artikel i Forum Gotland säger Jan-Erik Rosengren på Rederiet AB Gotland:
Vi har första året på vårt tre års avtal uppnått en besparing på ca: 100'000 kWh. Vi får också en god kontroll och dokumentation på våra respektive system som i sin tur gör att vi förekommer de åtgärder vi behöver göra på våra system nu och i framtiden.

kyrkor

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Energibyrån har en aktiv roll inom Samfälligheten Gotlands kyrkor där vi delvis genomför klimatanalyser inför och under renoveringar men vi genomför även kontinuerliga klimatmätningar för att säkerställa bra klimat för Gotlands kyrkor. Energibyrån AB sitter även med som rådgivare samt klimat-/energiexperter hos samfälligheten för att vara med från början till slutet på samtliga klimatprojekt.