Energibyrån är ett konsultföretag inom bygg- och energiområdet

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader och har stor erfarenhet av energianalyser, energideklarationer, driftoptimering mm. Vi utför även Ventilations kontroller (OVK), Elbesiktningar och Överlåtelsebesiktningar samt är certifierade kontrollansvariga (KA). 

Vi finns på Gotland men utför även tjänster i hela Sverige.

Genom en av våra medarbetares forskning har vi även en unik kompetens på energieffektivisering och energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Energideklarationer 10år!

Var du en av dem som var tidigt ute med att göra energideklarationer 2008, i så fall är det dags att förnya dem under 2018. Energideklarationen är giltig i 10år och man är som fastighetsägare skyldig enligt lag att ha en godkänd energideklaration.Vi på Energibyrån ser energideklarationen som ett bra sätt att synliggöra energiförbrukningen och ta fram kostandseffektiva åtgärdsförslag som minskar byggnadens miljöpåverkan samt sparar pengar åt fastighetsägaren.

 

Energikartläggning

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamheten och  kostnader.

Energikartläggningen ger förslag på åtgärder som kan spara energi. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner. Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som kan bidra med:

  • sänkta kostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke.